Kolejny etap inwestycji zakończony.

Zakończył się kolejny etap inwestycji polegającej na kompleksowej adaptacji  i rozbudowie obiektu ,,Międzynarodowego  Centrum Kultury, Edukacji i Duchowości”- z siedzibą przy ul. Kawęczyńskiej 53 w Warszawie.
Dzięki wsparciu udało się wyremontować pomieszczenia przeznaczone na działalność kulturalną, wymienić instalacje elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, wyremontować łazienki łącznie z  wymianą urządzeń sanitarnych.

Projekt został Dofinansowany ze Środków Budżetu Państwa
Nazwa programu; Fundusz Promocji Kultury

Close Menu